Huisregels

Aankomst en vertrek: Uw staanplaats is op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 12.00 uur. Op de dag van vertrek wordt u verzocht de staanplaats voor 12.00 uur te verlaten. Afwijkingen alleen in overleg. U krijgt een staanplaats toegewezen door Camping Groot Einder. Alleen na overleg kunt u een andere staanplaats toegewezen krijgen.
Aanmelden: Bij aankomst is iedere klant verplicht zich te melden bij de receptie, zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en het inschrijfformulier in te vullen. U ontvangt een exemplaar van de huisregels van camping Groot Einder. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de klant kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de huisregels van camping Groot Einder.
Tarieven en Betaling: De tarieven voor een verblijf staan op onze website, en kunt u bij de receptie opvragen.
Graag ontvangen wij uw contante betaling voor de afgesproken periode bij aanvang van de periode, met aftrek van de  reeds door u betaalde reserveringskosten, tenzij anders met u is afgesproken.
Staanplaats: Camping Groot Einder zal u staanplaats aanwijzen, en zover mogelijk, rekening houden met uw wensen. U bent verplicht deze plaats netjes en schoon te houden. Voor het plaatsen van goederen, anders dan uw kampeermiddel, is nadrukkelijke toestemming nodig van camping Groot Einder. Het gebruik van barbecues is toegestaan, mits andere campinggasten hiervan geen last ondervinden, en er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om ongelukken te voorkomen.
Vervoer: Op de oprit van de camping, het parkeerterrein en het gehele campingterrein geld een maximumsnelheid van 15 km/u. Auto’ s parkeert u niet bij de caravan of tent, maar uitsluitend op de parkeerplaatsen bij de receptie. Dit geld ook voor motoren, brommers en fietsen.
Terrein: Op het terrein is het verboden om te graven, bomen en/of struiken te snoeien, afval te storten, uw huisdier uit te laten. Het is verboden het campingterrein te verlaten anders dan via de reguliere toegangswegen.
Huisdieren: Huisdieren zijn welkom, echter alleen in overleg met camping Groot Einder. Huisdieren worden niet alleen achtergelaten. Op het campingterrein moeten honden zijn aangelijnd en andere campinggasten mogen geen last ondervinden van uw huisdier. Uitlaten van uw hond uitsluitend buiten het campingterrein.
Huisvuil: Huisvuil kunt u deponeren in de containers voor op het terrein bij de receptie. Het is verboden vet, vethoudende stoffen, etensresten en andere schadelijke stoffen te lozen op het rioleringssysteem van de camping.
Sanitair: Houd het sanitair schoon; gooi geen afval in de toiletten.
Rust: Gebruik van radio, televisie, computers en andere geluiddragers zijn toegestaan, zolang andere campinggasten hier geen last van ondervinden.
Op de camping geldt een rustperiode van ’s avonds 22.00 uur tot 8.00 de volgende ochtend
Tot slot: Personen die zich niet of niet voldoende houden aan dit regelement of aanwijzingen niet opvolgen van camping Groot Einder, worden onverwijld van het terrein verwijderd. En zijn verplicht om eventuele schade, die uit hun eventuele onzorgvuldige gedragingen voortvloeit te vergoeden.
Jeugdgroepen van 5 of meer personen worden niet toegelaten op camping Groot Einder.
Camping Groot Einder stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die voorkomt uit het niet naleven van de door de overheid vastgestelde wetten en regels voor gasten, hun bezoekers en andere personen die zich op het campingterrein ophouden.
Tevens stelt camping Groot Einder zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan campinggasten, hun bezoekers en derden , die zich op het campingterrein begeven, tenzij deze schade een gevolg is van onzorgvuldig zijnde onrechtmatig handelen door camping Groot Einder.

Wij wensen u een prettig verblijf op camping Groot Einder!

Print Friendly, PDF & Email